Các thành phố của Vương quốc Anh

Khái niệm “thành phố” – “city” ở vương quốc Anh khá khác với hầu hết các quốc gia khác. Ở vương quốc Anh, một nơi chỉ có thể được coi là một thành phố nếu có một trong hai điều sau:

  • Một nhà thờ
  • Một “điều lệ hoàng gia” hoặc “văn bản công nhận” nó là một “thành phố” chứ không phải là “thị trấn” hay “làng”.

Có tất cả 69 thành phố như thế ở Vương quốc Anh: 51 ở Anh, 7 ở Scotland, 6 ở xứ Wales và 5 ở Bắc Ireland. London là thành phố lớn nhất Vương quốc Anh và cũng chính là thủ đô của nó.

Top 10 thành phố lớn nhất Vương quốc Anh

STT Thành phố Nước Dân số
30/06/16
1 London Anh 8.869.898
2 Birmingham Anh 1.140.754
3 Glasgow Scotland 612.040
4 Liverpool Anh 571.733
5 Bristol Anh 567.111
6 Manchester Anh 549.305
7 Sheffield Anh 541.763
8 Leeds Anh 500.155
9 Edinburgh Scotland 488.050
10 Leicester Anh 464.395

Danh sách tất cả các thành phố và thị trấn ở Vương quốc Anh

Danh sách các thành phố và thị trấn ở Vương quốc Anh bên dưới được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Bên cạnh đó là số liệu dân số, năm thành lập, khu vực, tên nhà thờ chính và hội đồng thành phố

Thành phố Năm cấp
hoặc xác nhận
Nhà thờ (trước năm 1889) Hội đồng thành phố Quốc gia / khu vực Dân số
Aberdeen 1891 không áp dụng Chính quyền địa phương Scotland 189.120
Armagh 1994 không áp dụng Không ai. Đại diện cho Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon ​​Borough Bắc Ireland 59.340 (2011)
Bangor thời xa xưa Nhà thờ chính tòa St Deiniol cộng đồng Xứ Wales 18.808 (2011)
Bath 1090 Nhà thờ Tu viện SS Peter & Paul Người ủy thác điều lệ Tây Nam, Anh 88.859 (2011 )
Belfast 1888 không áp dụng Chính quyền địa phương Bắc Ireland 333.871 (2011)
Birmingham 1889 không áp dụng Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Tây trung du, Anh 1.092.330 (2013)
Bradford 1897 không áp dụng Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Yorkshire và Humber, Anh 522.452 (2011)
Brighton & Hove 2000 không áp dụng Chính quyền địa phương Đông Nam, Anh 273.369 (2011)
Bristol 1542 Nhà thờ chính tòa của Holy & Trinity không phân chia Chính quyền địa phương Tây Nam, Anh 428.234 (2011)
Cambridge 1951 không áp dụng Chính quyền địa phương Đông, Anh 123.867 (2011)
Canterbury thời xa xưa Nhà thờ & Nhà thờ chính trị của
Chúa Kitô
Chính quyền địa phương Đông Nam, Anh 151.145 (2011)
Cardiff 1905 không áp dụng Chính quyền địa phương Xứ Wales 346.090 (2011)
Carlaus 1133 Nhà thờ chính tòa của Holy & Trinity không phân chia Chính quyền địa phương Tây Bắc, Anh 107.524 (2011)
Chelmsford 2012 không áp dụng Chính quyền địa phương Đông, Anh 168.310 (2011)
Chester 1541 Nhà thờ chính tòa của Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria Người được ủy thác điều lệ Tây Bắc, Anh 91.733 (2010)
Chichester 1075 Nhà thờ chính tòa của Holy Trinity Giáo xứ dân sự Đông Nam, Anh 26.795 (2011)
Coventry 1102 Nhà thờ St Michael’s Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Tây trung du,  Anh 316.915 (2011)
Derby 1977 không áp dụng Chính quyền địa phương Trung du miền đông, Anh 248.752 (2011)
Derry 1604 không áp dụng Không ai. Đại diện cho thành phố Derry và Hội đồng quận Strabane Bắc Ireland 107.877 (2011)
Dundee 1889 không áp dụng Chính quyền địa phương Scotland 153.990
Durham thời xa xưa Nhà thờ chính tòa của Christ & St. Mary the Virgin Người được ủy thác điều lệ Đông Bắc, Anh 94.375 (2011)
Edinburgh Thế kỷ 18 không áp dụng Chính quyền địa phương Scotland 468.720
Ely 1109 Nhà thờ chính tòa của Holy & Trinity không phân chia Giáo xứ dân sự Đông ,Anh 20.256 (2011)
Exeter thời xa xưa Nhà thờ chính tòa thánh Peter Chính quyền địa phương Tây Nam, Anh 117.773 (2011)
Glasgow Thế kỷ 18 không áp dụng Chính quyền địa phương Scotland 603.080
Glocester 1541 Nhà thờ chính tòa Thánh Peter & Chúa Ba Ngôi và không thể chia cắt Chính quyền địa phương Tây Nam, Anh 121.688 (2011)
Hereford thời xa xưa Nhà thờ chính tòa SS Mary the Virgin & Ethelbert the King Giáo xứ dân sự Tây trung du, Anh 58.896 (2011)
Inverness 2000 không áp dụng không ai Scotland 79.415
Kingston upon Hull 1897 không áp dụng Chính quyền địa phương Yorkshire và Humber, Anh 256.406 (2011)
Lancaster 1937 không áp dụng Chính quyền địa phương Tây Bắc, Anh 138.375 (2011)
Leeds 1893 không áp dụng Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Yorkshire và Humber, Anh 751.485 (2011)
Leicester 1919 không áp dụng Chính quyền địa phương Trung du miền đông, Anh 329.839 (2011)
Lichfield thời xa xưa Nhà thờ chính tòa SS Mary & Chad Giáo xứ dân sự Tây trung du,  Anh 32.219 (2011)
Lincoln 1072 Nhà thờ chính tòa St Mary Chính quyền địa phương Trung du miền đông, Anh 93.541 (2011)
Lisburn 2002 không áp dụng Không ai. Đại diện là Hội đồng thành phố Lisburn và Castlereagh Bắc Ireland 120.165 (2011)
Liverpool 1880 Nhà thờ chính tòa của Chúa Kitô Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Tây Bắc, Anh 466.415 (2011)
London thời xa xưa Nhà thờ thánh Paul Chính quyền địa phương London 7.375 (2011)
Manchester 1853 Nhà thờ lớn Manchester Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Tây Bắc, Anh 503.127 (2011)
Newcastle upon Tyne 1882 Nhà thờ chính tòa St Nicholas Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Đông Bắc, Anh 280.177 (2011)
Newport 2002 không áp dụng Chính quyền địa phương Xứ Wales 145.736 (2011)
Newry 2002 không áp dụng Không ai. Đại diện là Hội đồng Newry, Morne và Down Bắc Ireland 29.946 (2008)
Norwich 1094 Nhà thờ chính tòa của Holy & Trinity không phân chia Chính quyền địa phương Đông, Anh 132.512 (2011)
Nottingham 1897 không áp dụng Chính quyền địa phương Trung du miền đông, Anh 305.680 (2011)
Oxford 1542 Nhà thờ chính tòa của Chúa Kitô Chính quyền địa phương Đông Nam, Anh 151.906 (2011)
Perth 2012 không áp dụng không ai Scotland 45.770
Peterborough 1541 Nhà thờ chính tòa
St Peter, St Paul, & St Andrew
Chính quyền địa phương Đông, Anh 183.631 (2011)
Plymouth 1928 không áp dụng Chính quyền địa phương Tây Nam, Anh 256.384 (2011)
Portsmouth 1926 không áp dụng Chính quyền địa phương Đông Nam, Anh 205.056 (2011)
Preston 2002 không áp dụng Chính quyền địa phương Tây Bắc, Anh 140.202 (2011)
Ripon 1836 Nhà thờ chính tòa SS Peter & Wilfrid Giáo xứ dân sự Yorkshire và Humber, Anh 16.702 (2011)
St Albans 1877 Nhà thờ & Tu viện Nhà thờ St Alban Chính quyền địa phương Đông, Anh 140.644 (2011)
St Asaph 2012 không áp dụng cộng đồng Xứ Wales 3.355 (2011)
St Davids 1994 không áp dụng cộng đồng Xứ Wales 1.841 (2011)
Salford 1926 không áp dụng Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Tây Bắc, Anh 233.933 (2011)
Salisbury 1227 Nhà thờ chính tòa St Mary Giáo xứ dân sự Tây Nam, Anh 40.302 (2011)
Sheffield 1893 không áp dụng Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Yorkshire và Humber, Anh 552.698 (2011)
Southampton 1964 không áp dụng Chính quyền địa phương Đông Nam, Anh 236.882 (2011)
Stirling 2002 không áp dụng không ai Scotland 34.790
Stoke-on-Trent 1925 không áp dụng Chính quyền địa phương Tây trung du, Anh 249.008 (2011)
Sunderland 1992 không áp dụng Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Đông Bắc, Anh 275.506 (2011)
Swansea 1969 không áp dụng Chính quyền địa phương Xứ Wales 239.023 (2011)
Truro 1877 Nhà thờ chính tòa St Mary Giáo xứ dân sự Tây Nam, Anh 18.766 (2011)
Wakefield 1888 Nhà thờ chính tòa của tất cả các vị thánh Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Yorkshire và Humber, Anh 325.837 (2011)
Wells thời xa xưa Nhà thờ chính tòa thánh Andrew Giáo xứ dân sự Tây Nam, Anh 10.536 (2011)
Westminster 1540 Tu viện Westminster (Mặc dù, đây chỉ là một nhà thờ trong 10 năm cho đến năm 1550, thành phố không mất đi vị thế) Chính quyền địa phương London 219.396 (2011)
Winchester thời xa xưa Nhà thờ chính tòa của Holy Trinity Chính quyền địa phương Đông Nam, Anh 116.595 (2011)
Wolverhampton 2000 không áp dụng Chính quyền địa phương
(Metropolitan borough)
Tây trung du, Anh 249.470 (2011)
Worcester thời xa xưa Nhà thờ chính tòa của Christ & St Mary Chính quyền địa phương Tây trung du, Anh 98.768 (2011)
York thời xa xưa Nhà thờ & Nhà thờ chính trị của St Peter Chính quyền địa phương Yorkshire và Humber, Anh 198.051 (2011)

Ngoài ra, còn có một số thành phố ở các Lãnh thổ hải ngoại của vương quốc Anh, như Thành phố James Town nằm ở Saint Helena. Tuy nhiên, đây không được xem là một phần của Vương quốc Anh.