Tôn giáo ở Vương quốc Anh

Kể từ những năm 1950, người Anh (và người Vương quốc Anh nói chung) trở nên ít quan tâm hơn đến việc theo một tôn giáo nào. Tuy nhiên, phần đông mọi người ở Vương quốc Anh vẫn đến nhà thờ vào các dịp đặc biệt như Giáng sinh, cưới hỏi hay tang ma. Niềm […]