Chăm sóc trẻ em ở Vương quốc Anh

Chăm sóc trẻ em ở Vương quốc Anh bao gồm sự kết hợp giữa các tổ chức công và tư, và bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại hình khác nhau hiện có và cách tiếp cận chúng. Nếu bạn có con nhỏ ở Vương quốc Anh hoặc chuyển […]

Kỳ nghỉ học ở Vương quốc Anh

Dưới đây là danh sách các kỳ nghỉ học ở Vương quốc Anh vào năm 2020 và 2021 cùng với thông tin về các lựa chọn chăm sóc trẻ trong kỳ nghỉ khác nhau cho các bậc cha mẹ đang đi làm. Các kỳ nghỉ học ở Vương quốc Anh khác nhau giữa các quốc […]

Tổng quan về trường học ở Vương quốc Anh

Khám phá hệ thống trường học ở Vương quốc Anh và tìm hiểu về các cấp độ đi học, sự tham gia của cha mẹ, sự khác nhau giữa các trường thuộc các nước thành viên. Bất kỳ trẻ em nào cư trú tại Vương quốc Anh đều có thể theo học trường tiểu bang […]