Chính phủ và chính trị Vương quốc Anh

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo chế độ quân chủ lập hiến, quyền hành pháp do Thủ tướng và các bộ trưởng nội các đứng đầu các bộ đảm nhận nhân danh Hoàng gia. Nội các, gồm thủ tướng và các bộ trưởng tạo thành Chính phủ của Nữ hoàng. Các bộ […]

Thủ đô của Vương quốc Anh là gì?

Thủ đô của Vương quốc Anh là London (Luân Đôn), được thành lập vào năm 50 sau Công nguyên. London chính thức là thủ đô của Vương quốc Anh từ năm 1801. London cũng là thành phố lớn nhất ở Vương quốc Anh và là nhà của Cung điện Westminster. London: là thủ đô của […]

Thủ tướng Vương quốc Anh

Thủ tướng Vương quốc Anh là người đứng đầu Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, và chịu trách nhiệm cuối cùng về chính sách và quyết định của chính phủ. Là người đứng đầu chính phủ vương quốc Anh, Thủ tướng cũng: Giám sát hoạt động dân sự và các cơ quan […]

Các chính Đảng

Tuy trong Nghị viện vương quốc Anh luôn có đại diện nhiều đảng phái chính trị nhưng thực tế kể từ sau Thế chiến II, chính phủ luôn do hoặc Đảng Bảo thủ hoặc Công Đảng (Đảng Lao động) thành lập. Đảng Bảo thủ chủ trương khuyến khích kinh doanh thông qua việc đánh thuế […]

Chính quyền khu vực

Với sự tham gia của các đại diện từ Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, Nghị viện Anh có thể thông qua luật cho tất cả các nước thành viên này. Tuy nhiên, từ năm 1999, một số lượng đáng kể quyền điều hành đã được chuyển giao cho chính quyền các khu vực thuộc […]

Hiến pháp Vương quốc Anh

Vương quốc Anh khác với các quốc gia lớn khác trên thế giới ở chỗ là không có một bản hiến pháp thành văn. Tuy rằng quốc gia này là nơi có một trong những bản hiến pháp lâu đời nhất thế giới. Vậy tại sao Vương quốc Anh là người đi đầu nhưng đến […]

Chính quyền Trung ương Vương quốc Anh

Chính quyền Trung ương Vương quốc Anh thành lập trên cơ sở Dân chủ Nghị viện, với thủ tướng – lãnh đạo đảng chiếm đa số trong Hạ viện – là người đứng đầu. Công việc hiện nay của chính quyền được giải quyết thông qua chính phủ gồm 21 bộ trưởng do thủ tướng […]

Pháp luật Vương quốc Anh

Vương quốc Anh hiện có ba hệ thống luật riêng biệt. Luật Anh, được áp dụng tại Anh và xứ Wales; luật Bắc Ireland áp dụng tại Bắc Ireland, dựa trên những nguyên tắc của thông luật (common law). Luật Scotland là sự kết hợp giữa những nguyên tắc của dân luật (civil law) và […]