Tổng quan kinh tế Vương quốc Anh

Ngày nay, nền kinh tế Vương quốc Anh nói riêng và nền kinh tế của cả châu Âu nói chung có dấu hiệu suy giảm do trọng tâm kinh tế thế giới đang chuyển dịch về châu Á. Tuy nhiên, Vương quốc Anh vẫn là một trong những nước có ngành công nghiệp và thương mại […]

Cách mạng Nông nghiệp ở Anh

Cuộc Cách mạng Nông nghiệp ở Anh làm gia tăng năng lực sản xuất nông nghiệp chưa từng thấy ở Anh. Do sự gia tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng đất đai từ giữa thế kỷ 17 và cuối thế kỷ 19. Sản lượng nông nghiệp tăng nhanh hơn dân số […]

Tại sao Cách mạng Công nghiệp đầu tiên diễn ra ở Vương quốc Anh?

Cuộc Cách mạng Công nghiệp đầu tiên trên thế giới đã bắt đầu ở Vương quốc Anh vào cuối những năm 1700. Các nhà sử học đã xác định một số lý do tại sao Cách mạng Công nghiệp lại bắt đầu trước tiên ở vương quốc Anh như: tác động của Cách mạng Nông […]

Nông nghiệp Vương quốc Anh

Nông nghiệp ở vương quốc Anh sử dụng 69% diện tích đất của đất nước, sử dụng 1,5% lực lượng lao động (476.000 người) và đóng góp 0,62% tổng giá trị gia tăng (9,9 tỷ bảng Anh). Nông nghiệp cung cấp khoảng 60% nhu cầu lương thực của vương quốc Anh cho dù chỉ sử […]