Vương quốc Anh nổi tiếng về cái gì?

Vương quốc Anh, nằm ở bờ tây bắc của châu Âu, là quốc gia công nghiệp đầu tiên trên thế giới. Trong quá khứ có nhiều ảnh hưởng đến văn hóa, khoa học, kinh tế, chính trị và quân sự trên toàn cầu. Vậy còn ngày nay thì sao? Vương quốc Anh có gì nổi […]