Nữ Hoàng Anh: Elizabeth II

Nữ hoàng Elizabeth II Sinh ngày 21/04/1926 Lên ngôi từ ngày 06/ 02/1952 Nữ hoàng Anh tên gọi đúng và đầy đủ phải là Nữ hoàng Vương quốc Anh (The British Queen) và bà là nữ hoàng của cả vương quốc chứ không chỉ riêng nước Anh. Nữ hoàng Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary) sinh ngày […]