Khối thịnh vượng chung các quốc gia

Khối thịnh vượng chung các quốc gia trước đây gọi là Khối thịnh vượng chung Vương quốc Anh, gọi tắt là Khối thịnh vượng chung, là một liên hiệp chính phủ tự nguyện của 53 quốc gia độc lập và có chủ quyền bình đẳng.

Khối thịnh vượng chung là nhà của 2,4 tỷ người, bao gồm cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. 31 thành viên của Khối thịnh vượng chung là những quốc gia nhỏ, nhiều trong số đó là các quốc đảo.

Các giá trị và nguyên tắc chung được ghi trong Hiến chương Liên bang

Các quốc gia thành viên được hỗ trợ bởi một mạng lưới gồm hơn 80 tổ chức liên chính phủ, xã hội dân sự, văn hóa và chuyên nghiệp.

Quốc gia cuối cùng tham gia Khối thịnh vượng chung là Rwanda vào năm 2009.

Lịch sử hình thành Khối thịnh vượng chung

Khối thịnh vượng chung là một trong những hiệp hội chính trị lâu đời nhất của thế giới. Nói về nguồn gốc của nó thì phải quay trở lại thời đại Đế quốc Anh. Khi đó, đa số các quốc gia thành viên ngày nay đều được cai trị trực tiếp hoặc gián tiếp bởi đế quốc Anh. Những quốc gia này đã giành được quyền tự trị nhưng vẫn giữ quốc vương của vương quốc Anh là Nguyên thủ quốc gia. Họ đã thành lập Cộng đồng các quốc gia Anh.

Năm 1949, hiệp hội mà chúng ta biết ngày nay, Khối thịnh vượng chung ra đời. Kể từ đó, các quốc gia độc lập khỏi vương quốc Anh từ khắp Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Thái Bình Dương đã tham gia Khối thịnh vượng chung.

Tư cách thành viên ngày nay dựa trên sự hợp tác tự nguyện và bình đẳng. Hai quốc gia cuối cùng gia nhập Khối thịnh vượng chung – Rwanda và Mozambique – không có mối quan hệ lịch sử nào với Đế quốc Anh.

Hệ thống Tổ chức của Khối thịnh vượng chung

Khối thịnh vượng chung thường được mô tả như một “gia đình” của các quốc gia và dân tộc. Điều này thể hiện rõ nhất trong mạng lưới của hơn 80 tổ chức, đoàn thể, thể chế, hiệp hội, cơ quan và tổ chức từ thiện hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người.

Trọng tâm của gia đình này là ba tổ chức liên chính phủ: Ban thư ký Khối thịnh vượng chung, Quỹ thịnh vượng chung và Cộng đồng học tập.

Một loạt các tổ chức dân sự và nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn từ giáo dục đến quy hoạch đô thị được công nhận bởi Khối thịnh vượng chung.

Ban thư ký Khối thịnh vượng chung

Ban thư ký Khối thịnh vượng chung, được thành lập năm 1965, hỗ trợ các quốc gia thành viên Khối thịnh vượng chung để đạt được sự phát triển, dân chủ và hòa bình. Ban thư ký là tiếng nói cho các tiểu bang nhỏ và dễ bị tổn thương.

Ban thư ký giúp tăng cường quản trị, bao gồm xây dựng các thể chế và thúc đẩy công lý và nhân quyền. Công việc của Ban đó là giúp phát triển nền kinh tế và thúc đẩy thương mại, trao quyền cho những người trẻ tuổi và giải quyết các mối đe dọa như biến đổi khí hậu, nợ nần và bất bình đẳng.

Cung cấp hỗ trợ đào tạo, kỹ thuật và hỗ trợ những người ra quyết định xây dựng luật pháp và đưa ra các chính sách. Triển khai các chuyên gia và quan sát viên, những người đưa ra lời khuyên và giải pháp vô tư cho các vấn đề quốc gia. Cung cấp các hệ thống, phần mềm và nghiên cứu để quản lý tài nguyên.

Tại các hội nghị thượng đỉnh Khối thịnh vượng chung, Ban thư ký tập hợp các nhà lãnh đạo chính phủ. Bằng cách hợp nhất các quốc gia thành viên theo cách này, sẽ giúp tăng cường tiếng nói và đạt được hành động tập thể đối với các thách thức toàn cầu.

Các lĩnh vực ưu tiên sẽ được thống nhất tại các cuộc họp của Chính phủ Khối thịnh vượng chung, diễn ra hai năm một lần. Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo là ở Rwanda vào năm 2020.

Cấu trúc của Ban Thư ký Khối thịnh vượng chung được chia thành ba khu vực:

  • Quản trị và hòa bình
  • Thương mại, đại dương và tài nguyên thiên nhiên
  • Phát triển kinh tế, xã hội và phát triển bền vững

Sự thành lập Ban Thư ký Khối thịnh vượng chung năm 1965 đã nhấn mạnh sự bình đẳng của tất cả các thành viên. Nó cho phép Khối thịnh vượng chung phát triển theo một cách độc lập phù hợp với lợi ích chung của tất cả các thành viên.

Tầm nhìn

Để giúp tạo ra và duy trì một Cộng đồng chung, tôn trọng lẫn nhau, kiên cường, hòa bình và thịnh vượng, trân trọng sự bình đẳng, đa dạng và các giá trị chung.

Nhiệm vụ

Hỗ trợ các chính phủ thành viên; tạo sự hợp tác giữa gia đình Khối thịnh vượng chung và các tổ chức khác; cải thiện phúc lợi của mọi công dân Khối thịnh vượng chung và thúc đẩy lợi ích chung của họ trên toàn cầu.