Khối thịnh vượng chung bao gồm các nước nào?

Khối thịnh vượng chung các quốc gia (the Commonwealth), trước đây gọi là Khối thịnh vượng chung Anh (1931 – 1949), gọi tắt là Khối thịnh vượng chung, là một liên hiệp chính phủ tự nguyện của 56 quốc gia độc lập và có chủ quyền bình đẳng. Bao gồm Vương quốc Anh và một số nước phụ thuộc trước đây của nó.

  • Là nhà của 2,5 tỷ người, bao gồm cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. 32 thành viên của Khối là những quốc gia nhỏ, nhiều trong số đó là các quốc đảo.
  • Các giá trị và nguyên tắc chung được ghi trong Hiến chương Liên bang.
  • Các quốc gia thành viên được hỗ trợ bởi một mạng lưới gồm hơn 80 tổ chức liên chính phủ, xã hội dân sự, văn hóa và chuyên nghiệp.
  • Quốc gia cuối cùng tham gia Khối thịnh vượng chung là Gabon và Togo vào năm 2022.

Lịch sử hình thành Khối thịnh vượng chung

Khối thịnh vượng chung là một trong những hiệp hội chính trị lâu đời nhất của thế giới. Nói về nguồn gốc của nó thì phải quay trở lại thời đại Đế quốc Anh. Khi đó, đa số các quốc gia thành viên ngày nay đều được cai trị trực tiếp hoặc gián tiếp bởi đế quốc Anh. Những quốc gia này đã giành được quyền tự trị nhưng vẫn giữ quốc vương của vương quốc Anh là Nguyên thủ quốc gia. Họ đã thành lập Cộng đồng các quốc gia Anh.

Năm 1949, hiệp hội mà chúng ta biết ngày nay, Khối thịnh vượng chung Anh ra đời. Kể từ đó, các quốc gia độc lập khỏi vương quốc Anh từ khắp Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Thái Bình Dương đã tham gia.

Tư cách thành viên ngày nay dựa trên sự hợp tác tự nguyện và bình đẳng. Hai quốc gia cuối cùng gia nhập Khối thịnh vượng chung là Gabon và Togo.

Malta và Síp là thành viên của cả Khối thịnh vượng chung và EU; họ vẫn ở lại EU ngay cả sau khi Anh rời khỏi vào năm 2020.

Hệ thống Tổ chức của Khối thịnh vượng chung

Khối thịnh vượng chung thường được mô tả như một “gia đình” của các quốc gia và dân tộc. Điều này thể hiện rõ nhất trong mạng lưới của hơn 80 tổ chức, đoàn thể, thể chế, hiệp hội, cơ quan và tổ chức từ thiện hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người.

Trọng tâm của gia đình này là ba tổ chức liên chính phủ:

  • Ban Thư ký Khối thịnh vượng chung hỗ trợ các nước thành viên đạt được các mục tiêu của Khối thịnh vượng chung. Trang web này được điều hành bởi Ban Thư ký Khối thịnh vượng chung.
  • Quỹ Thịnh vượng chung ủng hộ sự tham gia của người dân vào dân chủ và phát triển.
  • Khối thịnh vượng chung về học tập thúc đẩy học tập mở và giáo dục từ xa.

Ngoài ra, còn có một loạt các tổ chức dân sự và nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn từ giáo dục đến quy hoạch đô thị được công nhận bởi Khối thịnh vượng chung.

Ban thư ký Khối thịnh vượng chung

Ban thư ký Khối thịnh vượng chung, được thành lập năm 1965, hỗ trợ các quốc gia thành viên để đạt được sự phát triển, dân chủ và hòa bình. Ban thư ký là tiếng nói cho các tiểu bang nhỏ và dễ bị tổn thương.

Ban thư ký giúp tăng cường quản trị, bao gồm xây dựng các thể chế và thúc đẩy công lý và nhân quyền. Công việc của Ban đó là giúp phát triển nền kinh tế và thúc đẩy thương mại, trao quyền cho những người trẻ tuổi và giải quyết các mối đe dọa như biến đổi khí hậu, nợ nần và bất bình đẳng.

Cung cấp hỗ trợ đào tạo, kỹ thuật và hỗ trợ những người ra quyết định xây dựng luật pháp và đưa ra các chính sách. Triển khai các chuyên gia và quan sát viên, những người đưa ra lời khuyên và giải pháp vô tư cho các vấn đề quốc gia. Cung cấp các hệ thống, phần mềm và nghiên cứu để quản lý tài nguyên.

Tại các hội nghị thượng đỉnh Khối thịnh vượng chung, Ban thư ký tập hợp các nhà lãnh đạo chính phủ. Bằng cách hợp nhất các quốc gia thành viên theo cách này, sẽ giúp tăng cường tiếng nói và đạt được hành động tập thể đối với các thách thức toàn cầu.

Các lĩnh vực ưu tiên sẽ được thống nhất tại các cuộc họp của Chính phủ Khối thịnh vượng chung, diễn ra hai năm một lần. Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo là ở Rwanda vào năm 2020.

Cấu trúc của Ban Thư ký Khối thịnh vượng chung được chia thành ba khu vực:

  • Quản trị và hòa bình
  • Thương mại, đại dương và tài nguyên thiên nhiên
  • Phát triển kinh tế, xã hội và phát triển bền vững

Sự thành lập Ban Thư ký Khối thịnh vượng chung năm 1965 đã nhấn mạnh sự bình đẳng của tất cả các thành viên. Nó cho phép Khối phát triển theo một cách độc lập phù hợp với lợi ích chung của tất cả các thành viên.

Danh sách các quốc gia Khối thịnh vượng chung

Bạn đang thắc mắc Khối thịnh vương chung bao gồm những quốc gia nào? Dưới đây là danh sách đầy đủ 53 thành viên của Khối thịnh vượng chung với Vương quốc Anh là người đứng đầu.

#Quốc giaNgày tham gia
1Vương quốc Anh1931
2Canada1931
3Úc1931
4New Zealand1931
5Nam Phi1931
(rời năm 1961;
gia nhập lại 1994)
6Ấn Độ1947
7Pakistan1947
(rời năm 1972;
gia nhập lại lại 1989)
8Sri Lanka
(trước đây là Ceylon)
1948
9Ghana1957
10Malaysia
(trước đây là Malaya)
1957
11Nigeria1960
12Cộng hòa Síp1961
13Sierra Leone1961
14Tanzania1961
(Tanganyika năm 1961;
Tanzania năm 1964 khi hợp nhất với Zanzibar [thành viên 1963])
15Jamaica1962
16Trinidad và Tobago1962
17Uganda1962
18Kenya1963
19Malawi1964
20Malta1964
21Zambia1964
22The Gambia1965
(rời năm 2013;
gia nhập lại 2018)
23Singapore1965
24Guyana1966
25Botswana1966
26Lesotho1966
27Barbados1966
28Mauritius1968
29Nauru1968
(tham gia với tư cách thành viên đặc biệt;
thành viên chính thức từ năm 1999)
30Swaziland1968
31Tonga1970
32Samoa
(trước đây là Western Samoa)
1970
33Fiji1971
(rời năm 1987;
gia nhập lại 1997)
34Bangladesh1972
35The Bahamas1973
36Grenada1974
37Papua New Guinea1975
38Seychelles1976
39Quần đảo Solomon1978
40Tuvalu1978
(tham gia với tư cách thành viên đặc biệt;
thành viên đầy đủ từ năm 2000)
41Dominica1978
42Kiribati1979
43Saint Lucia1979
44Saint Vincent và the Grenadines1979
(tham gia với tư cách thành viên đặc biệt;
thành viên đầy đủ từ năm 1985)
45Vanuatu1980
46Belize1981
47Antigua và Barbuda1981
48Maldives1982
(tham gia với tư cách thành viên đặc biệt;
trở thành thành viên chính thức vào năm 1985;
rời vào năm 2016;
gia nhập lại vào năm 2020)
49Saint Kitts và Nevis1983
50Brunei1984
51Namibia1990
52Cameroon1995
53Mozambique1995
54Rwanda2009
55Gabon2022
56Togo2022

Tầm nhìn

Để giúp tạo ra và duy trì một Cộng đồng chung, tôn trọng lẫn nhau, kiên cường, hòa bình và thịnh vượng, trân trọng sự bình đẳng, đa dạng và các giá trị chung.

Nhiệm vụ

Hỗ trợ các chính phủ thành viên; tạo sự hợp tác giữa gia đình Khối thịnh vượng chung và các tổ chức khác; cải thiện phúc lợi của mọi công dân Khối thịnh vượng chung và thúc đẩy lợi ích chung của họ trên toàn cầu.