Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe ở Anh là một vấn đề phân cấp, với Anh ,Bắc Ailen, Scotland và Xứ Wales, mỗi quốc gia đều có hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài trợ và chịu trách nhiệm giải trình cho các chính phủ và quốc hội riêng biệt cùng với khu vực tư nhân nhỏ hơn và cung cấp tự nguyện. Do mỗi quốc gia có các chính sách và ưu tiên khác nhau, hiện nay có rất nhiều sự khác biệt giữa các hệ thống này.

Chăm sóc sức khỏe ở Vương quốc Anh

Cũng như nhiều nước khác trên thế giới, công dân Anh Quốc ngày càng mắc phải nhiều căn bệnh của nhịp sống hiện đại căng thẳng như bệnh tim, ung thư… nhưng nhìn chung tuổi thọ trung bình đã tăng lên, năm 2005 là 78,38 tuổi (năm 1900 chỉ là 50 tuổi).

Mức sống tăng lên, những tiến bộ y tế, sự phát triển và mức độ phổ cập cơ sở y tế là một vài trong số những yếu tố dẫn đến sự cải thiện chất lượng sức khỏe của người dân Vương quốc Anh.

Dịch vụ Y tế Quốc gia được thành lập năm 1948, chăm sóc sức khỏe cơ bản miễn phí cho tất cả người dân Vương quốc Anh, hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước, lấy từ thuế thu nhập. Tuy vậy, chi phí và yêu cầu cho các hoạt động của Dịch vụ Y tế Quốc gia ngày càng cao, dẫn đến thường xuyên phát sinh ra những tranh cãi về mức độ cung cấp các dịch vụ cũng như phân bổ chi phí cho nó như thế nào.