Quần đảo Anh

Quần đảo Anh (British Isles) là một thuật ngữ địa lý để chỉ một nhóm các hòn đảo bao gồm hai hòn đảo lớn: đảo Anh, đảo Ireland và hơn 5.000 hòn đảo nhỏ khác. Đặc biệt là Đảo Man có quốc hội và luật pháp riêng. Quần đảo này nằm ở Bắc Đại Tây Dương, có tổng diện tích khoảng 315.152 km2 và dân số kết hợp dưới 70 triệu người.

Một nhóm các hòn đảo ở tây châu Âu bao gồm đảo Anh, đảo Ireland, Đảo Man, Orkney, Quần đảo Shetland, Quần đảo Channel thuộc Anh và các hòn đảo lân cận” – Từ điển Collins năm 2014

Thuật ngữ Quần đảo Anh đang gây ra sự tranh cãi ở Ireland, nhiều người phản đối và muốn gọi bằng tên “quần đảo Anh và Ireland”. Chính phủ Ireland không thừa nhận hoặc sử dụng thuật ngữ. Do đó, Quần đảo Anh và Ireland được sử dụng như là một cách mô tả khác của quần đảo này. Tuy vậy, cụm từ quần đảo Anh vẫn được sử dụng nhiều nhất và phổ biến trên thế giới.

Hòn đảo lớn nhất Quần đảo Anh?

Hòn đảo lớn nhất ở quần đảo Anh là Đảo Anh (cũng có tên Great Britain).

Quần đảo Anh bị chiếm đóng bởi hai quốc gia:

Hình thành từ 2.7 tỷ năm trước…

Những tảng đá lâu đời nhất trong nhóm đảo này nằm ở phía tây bắc của Scotland, Ireland và Bắc xứ Wales và có tuổi đời 2.7 tỷ năm.

Vùng này được con người tái cư ngụ sau thời kỳ băng hà cuối cùng trong kỷ Đệ tứ, khoảng 12.000 năm TCN, khi đó đảo Anh vẫn còn là một phần của bán đảo châu Âu. Ireland đã tách ra trở thành một hòn đảo vào khoảng thời gian này, nhưng không có người ở cho đến khoảng năm 8000 TCN. Đảo Anh chỉ bắt đầu tách ra và trở thành một hòn đảo vào khoảng năm 5600 TCN.

Các hòn đảo ở quần đảo Anh

Hàng ngàn chim Puffin đang làm tổ trên đảo Lunga, hòn đảo nguyên sơ ngoài khơi Scotland

Quần đảo Anh bao gồm các hòn đảo sau đây:

  • Đảo Anh – Great Britain (Anh, ScotlandWales)
  • Đảo Ireland (Cộng hòa Ireland + Bắc Ireland). Cộng hòa Ireland: Một quốc gia phía tây nước Anh qua biển Ailen (không thuộc Vương quốc Anh). Bắc Ireland: một phần của Vương Quốc Anh.
  • Quần đảo Orkney và Shetland: Quần đảo ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Scotland
  • Đảo Man (Isle of Man): Một hòn đảo nằm trong biển Ailen
  • Hebrides (kể cả Inner Hebrides, Outer Hebrides và Small Isles): Tất cả đều là những hòn đảo nằm ngoài bờ biển tây bắc của Scotland.
  • Hòn đảo ánh sáng (Isle of Wight); Một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh
  • Đảo Scilly (Isles of Scilly): Một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây nam nước Anh
  • Đảo Lundy (Lundy Island): Một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây nam nước Anh
  • Quần đảo Eo biển (Channel Islands): Một nhóm hòn đảo nhỏ trong Eo biển Anh (English Channel), ngoài khơi bờ biển Normandy, Pháp. Những đảo chính của nhóm đảo này bao gồm Jersey, Guernsey, Alderney và Sark.
  • Cộng với nhiều đảo ngoài khơi khác