Vương quốc Anh có lợi thế trong sản xuất năng lượng điện gió

Vương quốc Anh (UK) là một trong những địa điểm tốt nhất để sản xuất năng lượng điện gió trên thế giới, và được coi là tốt nhất ở châu Âu. Đến cuối tháng 5 năm 2021, Vương quốc Anh có 10.961 tuabin gió với tổng công suất lắp đặt trên 24,1 gigawatt: 13,7 gigawatt công suất trên bờ và 10,4 gigawatt ở ngoài khơi. Công suất sản xuất điện từ năng lượng gió lớn thứ sáu trên thế giới vào năm 2019. Năng lượng gió đóng góp 24,8% điện năng cung cấp của Vương quốc Anh vào năm 2020, đã vượt qua than vào năm 2016 và hạt nhân vào năm 2018. Đây là nguồn điện tái tạo lớn nhất ở Vương quốc Anh.

Các trang trại điện gió ở Vương quốc Anh rất tốn kém để xây dựng và vận hành. Chúng được trợ cấp thông qua tổ chức ‘Nghĩa vụ về Năng lượng tái tạo’. Kể từ năm 2016, được thông qua chế độ Hợp đồng chênh lệch.

Tổng quan về năng lượng điện gió ở Vương quốc Anh

  • Sản lượng điện từ năng lượng gió ở Vương quốc Anh đã tăng 715% từ năm 2009 đến năm 2020.
  • Doanh thu từ năng lượng gió là gần 6 tỷ bảng Anh vào năm 2019.
  • Vương quốc Anh có trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi bờ biển Yorkshire.
  • Việc làm trong lĩnh vực gió ngoài khơi ở Anh đã tăng đáng kể kể từ năm 2015, với 7.200 nhân viên toàn thời gian (FTE) tương đương vào năm 2019.
  • Theo National Grid, năm 2020 là “năm xanh kỷ lục nhất” đối với nước Anh, với mức độ sản sinh năng lượng gió cao kỷ lục.

Tại sao năng lượng điện gió lại quan trọng?

Biến đổi khí hậu là một chủ đề có vị trí cao trong chương trình nghị sự chính sách và thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông và công chúng. Năng lượng tái tạo như gió là một phần quan trọng trong việc loại bỏ khí thải cacbon cho nền kinh tế thế giới và làm chậm biến đổi khí hậu. Tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm cả gió, trong tổng tiêu thụ năng lượng cũng là một chỉ số cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc ( 7.2.1 ), nhằm giúp xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Chính phủ Vương quốc Anh đã đặt ra mục tiêu ràng buộc pháp lý về phát thải khí nhà kính “Bằng không” vào năm 2050. Vương quốc Anh đã giảm đáng kể lượng khí thải kể từ năm 1990, chủ yếu là do chuyển từ than đá sang khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo.

Năng lượng gió là một trong những nguồn điện tái tạo lớn nhất ở Vương quốc Anh và dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển. Do đó, việc đáp ứng “Net Zero” là rất quan trọng. Chính phủ Vương quốc Anh đã đưa năng lượng gió vào Kế hoạch Mười Điểm cho Cách mạng Công nghiệp Xanh và trong Sách Trắng Năng lượng.

Sản xuất điện gió ở Vương quốc Anh

Vào năm 2020, Vương quốc Anh đã tạo ra 75.610 gigawatt giờ (GWh) điện từ gió ngoài khơi và trên bờ. Điều này sẽ đủ để cung cấp năng lượng cho 8,4 nghìn tỷ bóng đèn LED.

Tính riêng, sản lượng điện gió cả ngoài khơi và trên đất liền đã phát triển đáng kể kể từ năm 2009.

Sản xuất năng lượng gió chiếm 24% tổng sản lượng điện (bao gồm cả năng lượng tái tạo và không tái tạo) vào năm 2020; với gió ngoài khơi chiếm 13% và gió trên bờ chiếm 11%.

(* Dữ liệu về sản xuất năng lượng lấy từ Xu hướng năng lượng của Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Vương quốc Anh.)

Hoạt động kinh doanh điện gió

Các lĩnh vực điện gió ngoài khơi và trên đất liền tạo ra doanh thu gần 6 tỷ bảng Anh vào năm 2019.

Hornsea 1, Cánh đồng điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới.

Hầu hết các hoạt động sản xuất nượng lượng điện gió ngoài khơi là ở Anh, và khoảng một nửa hoạt động điện gió trên bờ là ở Scotland. Cánh đồng điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, Hornsea 1, nằm ở ngoài khơi bờ biển Yorkshire.

Việc làm trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi ở Anh đã tăng đáng kể kể từ năm 2015, với 7.200 nhân viên toàn thời gian tương đương (FTE) vào năm 2019. Việc làm trong lĩnh vực điện gió trên bờ vẫn ổn định so với cùng kỳ, với 4.400 nhân viên vào năm 2019.

Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, việc làm toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng điện gió ước tính là 1,2 triệu người vào năm 2019, với hầu hết các công việc là điện gió trên đất liền. Số lượng việc làm ổn định từ năm 2016 đến năm 2019.

Dữ liệu về hoạt động kinh doanh của Vương quốc Anh được lấy từ ước tính của Văn phòng Thống kê Quốc gia về Kinh tế Năng lượng Tái tạo và Các bon Thấp. Các lĩnh vực trong ngành điện gió bao gồm sản xuất điện và thiết kế, sản xuất và lắp đặt cơ sở hạ tầng cho năng lượng gió, bao gồm cả vận hành và bảo trì.

Tương lai của năng lượng điện gió

Theo National Grid , năm 2020 là “năm xanh kỷ lục nhất” đối với nước Anh, với mức độ sản sinh năng lượng gió cao kỷ lục.

Vào tháng 5 năm 2021, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã công bố Net Zero vào năm 2050: Lộ trình cho Ngành Năng lượng Toàn cầu. Lộ trình cho biết 90% sản lượng điện trên toàn cầu sẽ đến từ các nguồn tái tạo vào năm 2050, trong đó năng lượng mặt trời và gió chiếm 70%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng đưa ra một dự báo toàn cầu về tăng trưởng công suất phát điện từ gió. Dự kiến ​​sẽ tăng công suất, quy mô phụ thuộc vào các yếu tố như chi phí gió, môi trường chính sách và nhận thức của công chúng về gió.