Lịch sử Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland

Ở phần này sẽ giới thiệu về quá trình lịch sử hình thành nên Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, tổng quan về cả một quá trình lịch sử của Vương quốc Anh thì xem tại đây.

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland hiện tại là liên minh sau chót của hàng loạt những liên minh từng được thành lập trong vòng 300 năm qua. Vương quốc Scotland và Vương quốc Anh từng tồn tại với tư cách các quốc gia độc lập với hoàng gia và các cơ cấu chính trị riêng biệt từ thế kỷ thứ 9. Xứ Wales cũng từng một thời là lãnh thổ độc lập đã rơi vào tầm kiểm soát của hoàng gia Anh (Xem thêm: lịch sử Hoàng gia Anh) từ sau Đạo luật Rhuddlan năm 1284, và chính nó cũng trở thành một phần của Vương quốc Anh theo các điều luật trong Đạo luật Wales 1535.

Các nước thuộc Vương quốc Anh ngày nay

Theo Đạo luật liên minh 1707, các nước AnhScotland, vốn từng là các quốc gia liên minh riêng biệt từ năm 1603, đã đồng ý thành lập một liên minh chính trị gọi là Vương quốc Đại Anh (Kingdom of Great Britain).

Đạo luật liên minh 1800 đã thống nhất Vương quốc Đại Anh với Vương quốc Ireland, nước này đã dần rơi vào vòng
kiểm soát của Anh từ giai đoạn 1541 – 1691, để hình thành nên Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland.

Nước Cộng hòa Ireland hiện nay tuyên bố độc lập năm 1922 sau khi tách khỏi hòn đảo Ireland từ hai năm trước đó, sáu trong số chín hạt của tỉnh Ulster vẫn nằm trong Vương quốc Anh, sau này đã đổi thành tên hiện nay năm 1927.

Đế quốc Anh năm 1897, phần màu đỏ và gạch đỏ. Click để phóng to

Là một cường quốc công nghiệp và hàng hải trong thế kỷ 19, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland thường được gắn liền với danh hiệu quốc gia góp phần “hình thành nên thế giới hiện đại”, khi đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc phát triển các tư tưởng về sở hữu, chủ nghĩa tư bản và dân chủ nghị viện phương Tây cũng như có những đóng góp to lớn trong văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Ở thời cực thịnh, Đế quốc Anh trải dài
trên hơn một phần tư bề mặt Trái Đất và chiếm một phần ba dân số thế giới, biến nó trở thành đế chế lớn nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, nửa đầu thế kỷ 20, sức mạnh của nó dần suy giảm sau những hậu quả của Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Nửa sau thế kỷ 20, đế quốc này tan rã và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tái lập lại hình ảnh quốc gia thịnh vượng và kinh tế phát triển của mình hiện nay.

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã trở thành một thành viên Liên minh Châu Âu từ năm 1973. Thái độ
của chính phủ hiện tại về việc hội nhập sâu thêm vào tổ chức này hiện không thống nhất, khi Đảng Bảo thủ ủng
hộ việc thu hồi một số quyền lực lại cho quốc gia. Chính phủ Anh cũng chưa quyết định việc sử dụng đồng tiền
chung euro. Kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này chỉ được thực hiện nếu và khi thử nghiệm ở năm nền kinh tế cho thấy việc gia nhập Eurozone mang lại hiệu quả.

Ngày 24/06/2017, sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu.

Thông tin thêm: Lá cờ của Vương quốc Anh – Union Jack cũng giống như sự hình thành Liên hiệp, nó cũng đã trải qua nhiều lần thay đổi như vậy, xem ngay