Ngôn ngữ ở Vương quốc Anh – Lịch sử & danh sách

Tất cả các ngôn ngữ truyền thống được nói ở Vương quốc Anh ngày nay đều có nguồn gốc từ hệ ngôn ngữ Ấn-Âu. Qua hàng nghìn năm, nó đã chia thành nhiều ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ có đặc thù riêng về thanh âm, ngữ pháp và từ vựng. Cho đến ngày nay, Tiếng Anhngôn ngữ chính thức và được sử dụng phổ biến nhất ở Vương quốc Anh, và rất phổ biến trên toàn thế giới. Có 11 ngôn ngữ bản địa được nói trên khắp quần đảo Anh: 5 Celtic , 3 Germanic và 3 Romance. Ngoài ra còn có nhiều ngôn ngữ nhập cư được nói trong quần đảo Anh, chủ yếu là trong khu vực nội thành; những ngôn ngữ này chủ yếu là từ Nam Á và Đông Âu.

Trong số các ngôn ngữ vẫn còn tồn tại ở Vương quốc Anh, xuất hiện sớm nhất là hai dạng của nhóm ngôn ngữ Celtic: Goidelic (tiếng Ireland, Manx, và Scottish Gaelic) và Brythonic (tiếng Cornish cũ và tiếng xứ Wales hiện đại). Trên toàn cầu, ngôn ngữ Celtic luôn là ngôn ngữ thiểu số dù luôn có những dự án phục hồi.

  • Trong số các ngôn ngữ Celtic đương đại, Welsh là ngôn ngữ phổ biến nhất: được nói bởi khoảng một phần năm tổng dân số xứ Wales, và ở những khu vực nội địa rộng lớn và các vùng đối diện với Biển Ireland.
  • Scottish Gaelic là ngôn ngữ phổ biến nhất trong số các cư dân của các đảo Outer Hebrides và Skye, mặc dù nó vẫn còn được nghe thấy ở vùng cao North West. Bởi vì có ít hơn 2% người Scotland có thể nói được tiếng Gaelic nên từ lâu nó không còn là ngôn ngữ quốc gia, và ngay cả ở những vùng North West, nơi nó vẫn là ngôn ngữ của tôn giáo, kinh doanh và hoạt động xã hội, Gaelic đang mất dần.
  • Bắc Ireland rất ít người nói tiếng Ireland.
  • Tương tự như vậy, tiếng Manx không còn có bất kỳ người bản ngữ nào sử dụng, mặc dù đến cuối năm 1870, nó đã được nói bởi khoảng một nửa dân số Đảo Man.
  • Những người bản xứ cuối cùng của Cornish qua đời vào thế kỷ 18.

Liên kết thứ hai với Ấn-Âu là thông qua nhóm ngôn ngữ Đức cổ đại (Germanic), hai nhánh trong đó, Bắc Germanic và Tây Germanic, có nhiều đóng góp cho tiếng Anh. Tiếng Anh hiện đại có nguồn gốc chủ yếu từ tiếng địa phương của Đức, Angles, Saxons và Jutes (tất cả đều đến Anh vào thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên) và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ngôn ngữ của người Đan Mạch (Vikings). Những người đã tấn công quần đảo Anh khoảng năm 790 và sau đó là biến miền bắc và miền đông nước Anh thành thuộc địa. Humber trở thành một ngôn ngữ quan trọng cũng như ranh giới địa lý, và lãnh thổ nói tiếng Anh được chia thành tỉnh Northumbrian (tương đương với vương quốc Northumbria) và tỉnh Southumbrian (trong đó các vương quốc quan trọng nhất là Mercia, Wessex, và Kent). Trong thế kỷ thứ 8 Northumbria đi đầu trong văn học và văn hóa, một thời gian ngắn sau đó là đến Mercia; sau đó Wessex chiếm ưu thế về mặt chính trị và ngôn ngữ cho đến thời vua Edward the Confessor.

Dưới thời vua Norman và Angevin, nước Anh đã trở thành một đế chế lục địa, và có mối liên hệ gắn kết với Pháp. Nhờ vào sự kết hợp giữa các yếu tố trong ngôn ngữ Anglo-Saxon và Norman của Pháp đã góp phần phát triển tiếng Anh giai đoạn này. Đôi khi nó được thay thế tiếng Latinh trong các tài liệu công cộng. Đến giữa thế kỷ 14, tiếng Anh trung cổ, một ngôn ngữ chịu ảnh hưởng nặng nề của Norman French được chọn làm ngôn ngữ chính thức. Ngôn ngữ này sau đó phát triển thành tiếng Anh hiện đại. Nhiều bổ sung cho tiếng Anh đã được thực hiện từ thế kỷ 14, nhưng tiếng Norman là nhóm ngôn ngữ quan trọng cuối cùng ảnh hưởng đến tiếng Anh.

Danh sách các ngôn ngữ ở Vương quốc Anh

Ngôn ngữ Nhóm ngôn ngữ Khu vực Số người
Tiếng Anh Germanic (Tây Germanic) Toàn Vương quốc Anh 59.824.194; 98% (điều tra dân số năm 2011)
Scots (Ulster Scots ở Bắc Ireland) Germanic (Tây Germanic) Scotland (Vùng đất thấp Scotland, Caithness, các đảo phía Bắc)

Bắc Ireland (hạt Down, Antrim, Londonderry), Berwick-on-Tweed

2,6% (điều tra dân số năm 2011)

  • Scotland: 1.541.693; 30%
  • Bắc Ireland: 34.439; 2% (mặc dù 8,1% với một số khả năng)
Tiếng Wales Celtic (Brythonic) Xứ Wales (đặc biệt là phía tây và phía bắc) và một phần của nước Anh gần biên giới xứ Wales – Anh ; Cộng đồng tiếng Wales ở các thành phố lớn của Anh như London, Birmingham, Manchester và Liverpool. 700.000; 1% (ước tính)

  • Xứ Wales: 562.016; 19% (với 431.000, hoặc 14,6%, xem xét bản thân thông thạo)Tất cả các kỹ năng (nói, đọc hoặc viết): 630.062
  • Anh: 110.000 (người nói ước tính năm 2001)8.200 người nói ngôn ngữ đầu tiên (điều tra dân số năm 2011)
  • Scotland và Bắc Ireland : 1.000 (người nói ước tính năm 2001)
Ngôn ngữ ký hiệu Anh BANZSL Toàn Vương quốc Anh 125.000 (dữ liệu năm 2010)
Tiếng Ireland Celtic (Goidelic) Bắc Ireland, với các cộng đồng ở Glasgow, Liverpool, Manchester, London, v.v. 95.000 (dữ liệu năm 2004)
Angloromani Hỗn hợp Anh, Scotland, xứ Wales 90.000 (dữ liệu năm 1990)
Tiếng Gaelic Scotland Celtic (Goidelic) Scotland (Cao nguyên Scotland và Hebrides, số lượng thiểu số ở nhiều thành phố của Scotland, một cộng đồng nhỏ ở Luân Đôn) Tổng số 65.674, (Điều tra dân số năm 2001 của Scotland) mặc dù những người thành thạo cả ba kỹ năng là 32.400
Cornish Celtic (Brythonic) Cornwall (số lượng nhỏ người nói ở Plymouth, London và Nam Xứ Wales) 557 (dữ liệu năm 2011)
Shelta Hỗn hợp Toàn Vương quốc Anh Ước tính 30,000 ở Anh. Ít hơn 86.000 trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ký hiệu Ireland Francosign Bắc Ireland không xác định
Ngôn ngữ ký hiệu Bắc Ireland BANZSL Bắc Ireland không xác định