Thủ tướng Vương quốc Anh

Thủ tướng Vương quốc Anh là người đứng đầu Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, và chịu trách nhiệm cuối cùng về chính sách và quyết định của chính phủ.

Là người đứng đầu chính phủ vương quốc Anh, Thủ tướng cũng: Giám sát hoạt động dân sự và các cơ quan chính phủ; Bổ nhiệm các thành viên của chính phủ; Là người đại diện của chính phủ trong Hạ viện.

Thủ tướng Vương quốc Anh hiện tại là ai?

Theresa May (01/10/1956) là Thủ tướng hiện nay của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Bà là thành viên của Đảng Bảo thủ và trở thành Thủ tướng kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2016. Bà là Nữ Thủ tướng thứ hai của Vương quốc Anh, sau Margaret Thatcher. Người tiền nhiệm trước đó là Thủ tướng David Cameron.

Các đời thủ tướng

Nguồn gốc tên gọi Thủ tướng Vương quốc Anh

Nguồn gốc của nhiệm kỳ thủ tướng và thời điểm có chức vị này tại vương quốc Anh từ lâu đã là vấn đề của các cuộc tranh luận khoa học và chính trị. Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng lần đầu dưới triều đại của Nữ hoàng Anne (1702–1714), nó chỉ thật sự phổ biến trong thời trị vì của vua George II (1727–1760), khi nó bắt đầu được sử dụng như một thuật ngữ sỉ nhục đối với công tước Robert Walpole. Thuật ngữ thủ tướng mãi cho đến năm 1905 mới được chính thức được công nhận, để chỉ người lãnh đạo của một chính phủ.

Các mốc thời gian

Thuật ngữ này đã được sử dụng trong Hạ viện sớm nhất là năm 1805, và nó chắc chắn được sử dụng trong Nghị viện vào những năm 1880. Năm 1905, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức được công nhận.

Các sử gia hiện đại thường xem xét Sir Robert Walpole, người đã lãnh đạo chính phủ Anh trong hơn hai mươi năm từ 1721, là Thủ tướng đầu tiên của Vương quốc Anh. Walpole cũng là thủ tướng phục vụ lâu nhất theo định nghĩa này. Tuy nhiên, Sir Henry Campbell-Bannerman là người đầu tiên và Margaret Thatcher là thủ tướng phục vụ lâu nhất kể từ khi chức vị Thủ tướng được công nhận vào 1905.

Người đầu tiên đã chính thức sử dụng danh hiệu Thủ tướng là Benjamin Disraeli, người đã ký Hiệp ước Berlin trong nhiệm kỳ năm 1878.

Còn nếu nghiêm túc hơn, Thủ tướng đầu tiên của Liên hiệp Vương quốc Anh và Ireland phải là William Pitt the Younger, tính từ thời điểm Liên hiệp chính thức được thành lập. Thủ tướng đầu tiên của Vương quốc Anh hiện tại (Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland) là Bonar Law, mặc dù đất nước không được đổi tên chính thức cho đến năm 1927 khi Stanley Baldwin làm thủ tướng.

Do vương quốc Anh trong quá khứ đã trải qua nhiều lần liên hiệp, tách rời nên mới rắc rối như vậy, nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn các bạn hãy xem qua bài viết về lịch sử Vương quốc Anh.

Danh sách Thủ tướng Vương Quốc Anh từ 1721 đến nay

Bảng này cung cấp danh sách các Thủ tướng Chính phủ của Anh và Vương quốc Anh từ năm 1721 đến nay, được sắp xếp theo một dòng thời gian từ quá khứ đến hiện tại.

Chú thích: Với những người chỉ làm thủ tướng 1 lần thì chỉ có tên, với những người làm thủ tướng qua nhiều nhiệm kỳ thì sẽ có thêm ghi chú Lần đầu tiên, lần thứ 2,…

Thủ tướng Đảng** Nhiệm kỳ
Robert Walpole
(từ năm 1725, gọi là Công tước Robert Walpole; từ năm 1742, bá tước Orford)
Tự do 1721-1742
Spencer Compton ,
bá tước Wilmington
Tự do 1742–1743
Henry Pelham Tự do 1743–1754
Thomas Pelham-Holles ,
công tước đầu tiên của Newcastle ( lần đầu tiên )
Tự do 1754–1756
William Cavendish ,
công tước thứ 4 của Devonshire
Tự do 1756–1757
Thomas Pelham-Holles ,
công tước thứ 1 của Newcastle ( lần thứ 2 )
Tự do 1757–1762
John Stuart ,
bá tước thứ 3 của Bute
1762–1763
George Grenville 1763–1765
Charles Watson Wentworth ,
Nữ hoàng thứ 2 của Rockingham ( lần đầu tiên )
Tự do 1765–1766
William Pitt ,
Bá tước thứ nhất của Chatham
1766–1768
Augustus Henry Fitzroy ,
công tước thứ 3 của Grafton
1768–1770
Frederick North ,
Lord North (từ năm 1790, bá tước thứ 2 của Guilford)
1770–1782
Charles Watson Wentworth ,
Nữ hoàng thứ 2 của Rockingham ( lần thứ 2 )
Tự do 1782
William Petty-Fitzmaurice ,
Bá tước thứ 2 của Shelburne (từ năm 1784, lần đầu tiên là Lansdowne)
1782–1783
William Henry Cavendish-Bentinck ,
công tước thứ 3 của Portland ( lần đầu tiên )
Tự do 1783
William Pitt , Younger
( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1783–1801
Henry Addington
(từ năm 1805, lần đầu tiên gặp Sidmouth)
Bảo thủ 1801–1804
William Pitt , Younger
( lần thứ 2 )
Bảo thủ 1804–1806
William Wyndham Grenville ,
1st Baron Grenville
1806–1807
William Henry Cavendish-Bentinck ,
công tước thứ 3 của Portland ( lần thứ 2 )
Tự do 1807–1809
Spencer Perceval Bảo thủ 1809–1812
Robert Banks Jenkinson ,
Bá tước thứ 2 của Liverpool
Bảo thủ 1812–1827
George Canning Bảo thủ 1827
Frederick John Robinson ,
lần đầu tiên viếng thăm Goderich (từ năm 1833, Bá tước thứ nhất của Ripon)
Bảo thủ 1827–1828
Arthur Wellesley ,
công tước đầu tiên của Wellington ( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1828–1830
Charles Grey ,
Bá tước thứ 2 xám
Tự do 1830–1834
William Lamb ,
2nd Viscount Melbourne ( lần đầu tiên )
Tự do 1834
Arthur Wellesley ,
công tước đầu tiên của Wellington ( lần thứ 2 )
Bảo thủ 1834
Sir Robert Peel ,
2nd Baronet ( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1834–1835
William Lamb ,
Lần viếng thăm thứ 2 Melbourne ( lần thứ 2 )
Tự do 1835–1841
Sir Robert Peel ,
2nd Baronet ( lần thứ 2 )
Bảo thủ 1841–1846
John Russell ,
Lord Russell (từ 1861, 1 Earl Russell) ( lần đầu tiên )
Tự do 1846–1852
Edward Geoffrey Stanley ,
bá tước thứ 14 của Derby ( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1852
George Hamilton-Gordon ,
bá tước thứ 4 của Aberdeen
1852–1855
Henry John Temple ,
3rd Viscount Palmerston ( lần đầu tiên )
Tự do 1855–1858
Edward Geoffrey Stanley ,
bá tước thứ 14 của Derby ( lần thứ 2 )
Bảo thủ 1858–1859
Henry John Temple ,
lần thứ 3 gặp Palmerston ( lần thứ 2 )
Tự do 1859–1865
John Russell ,
bá tước Russell thứ nhất ( lần thứ 2 )
Tự do 1865–1866
Edward Geoffrey Stanley ,
bá tước thứ 14 của Derby ( lần thứ 3 )
Bảo thủ 1866–1868
Benjamin Disraeli
( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1868
William Ewart Gladstone
( lần đầu tiên )
Tự do 1868–1874
Benjamin Disraeli ,
(từ năm 1876, bá tước của Beaconsfield) ( 2 lần )
Bảo thủ 1874–1880
William Ewart Gladstone
( lần thứ 2 )
Tự do 1880–1885
Robert Cecil ,
Marquess lần thứ 3 của Salisbury ( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1885–1886
William Ewart Gladstone
( lần thứ 3 )
Tự do 1886
Robert Cecil ,
Marquess lần thứ 3 của Salisbury ( lần thứ 2 )
Bảo thủ 1886–1892
William Ewart Gladstone
( lần thứ 4 )
Tự do 1892–1894
Archibald Philip Primrose ,
bá tước thứ 5 của Rosebery
Tự do 1894–1895
Robert Cecil ,
Marquess lần thứ 3 của Salisbury ( lần thứ 3 )
Bảo thủ 1895–1902
Arthur James Balfour ,
(từ năm 1922, bá tước thứ nhất của Balfour)
Bảo thủ 1902–1905
Sir Henry Campbell-Bannerman Tự do 1905–1908
HH Asquith ,
(từ năm 1925, bá tước đầu tiên của Oxford và Asquith)
Tự do 1908–1916
David Lloyd George ,
(từ năm 1945, Bá tước Lloyd-George đầu tiên của Dwyfor)
Tự do 1916–1922
Luật Bonar Bảo thủ 1922–1923
Stanley Baldwin
( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1923–1924
Ramsay Macdonald
( lần đầu tiên )
Lao động 1924
Stanley Baldwin
( lần thứ 2 )
Bảo thủ 1924–1929
Ramsay Macdonald
( lần thứ 2 )
Lao động 1929–1935
Stanley Baldwin ,
(từ 1937, 1st Earl Baldwin của Bewdley) ( lần thứ 3 )
Bảo thủ 1935–1937
Neville Chamberlain Bảo thủ 1937–1940
Winston Churchill
( lần đầu tiên )
Bảo thủ 1940–1945
Clement Attlee ,
(từ 1955, 1 Earl Attlee)
Lao động 1945–1951
Winston Churchill ,
(từ năm 1953, Sir Winston Churchill) ( lần thứ 2 )
Bảo thủ 1951–1955
Sir Anthony Eden ,
(từ năm 1961, bá tước đầu tiên của Avon)
Bảo thủ 1955–1957
Harold Macmillan ,
(từ năm 1984, Bá tước thứ nhất của Stockton)
Bảo thủ 1957–1963
Alec Douglas-Home ,
(cho đến năm 1963, Alexander Frederick Douglas-Home, bá tước thứ 14 của Home; từ năm 1974, Alexander Frederick Douglas-Home, Baron Home)
Bảo thủ 1963–1964
Harold Wilson
( lần đầu tiên )
Lao động 1964–1970
Edward Heath Bảo thủ 1970–1974
Harold Wilson ,
(từ năm 1976, Sir Harold Wilson) ( lần thứ 2 )
Lao động 1974–1976
James Callaghan Lao động 1976–1979
Margaret Thatcher Bảo thủ 1979–1990
John Major Bảo thủ 1990–1997
Tony Blair Lao động 1997–2007
Gordon Brown Lao động 2007–2010
David Cameron Bảo thủ 2010–2016
Theresa May Bảo thủ 2016–

** Trước sự phát triển của các đảng Bảo thủ và Tự do vào giữa thế kỷ 19, Thủ tướng Vương quốc Anh đa phần đều là thành viên của 2 đảng này. Từ sau Thế chiến II, chính phủ luôn do hoặc Đảng Bảo thủ hoặc Đảng Lao động (Công Đảng) điều hành. Các đảng còn lại ở vương quốc Anh phần lớn là liên minh đơn giản của các nhóm nổi bật hoặc các gia đình quý tộc. Xem thêm các Đảng phái ở Anh