Bức tranh thêu Bayeux – Phần 2: Sao chổi Halley

Lễ đăng quang của William trên bức tranh

Vào năm 1066: trước khi William và Harold giao chiến một chút, sao chổi Halley xuất hiện. Vào thời Trung cổ, do khoa học chưa phát triển nên dân chúng gắn sao chổi với điềm xấu. Những người thêu tranh không quên thêu sao chổi Halley vào tác phẩm; sao chổi xuất hiện trên lâu đài của Harold, ngụ ý rằng ông sẽ thua William trong tương lai gần.

Sao chổi Halley với cái đuôi, nhìn đỏ đỏ vàng vàng như tên lửa, lơ lửng trước lâu đài của vua Harold.