Người vương quốc Anh gọi là gì?

Khi tìm hiểu về dân tộc ở Vương quốc Anh bạn sẽ bắt gặp 2 từ sau: EnglishBritish. Nhiều người khi học tiếng Anh đều nghĩ rằng English và British là giống nhau, đều chỉ người Anh nhưng… Không phải vậy!

Cụm từ English là để chỉ người Anh, những người đến từ nước Anh (England). Còn đối với từ British đôi khi được người ta dịch là người Anh nhưng thật sự không đúng, phải dịch là người Vương quốc Anh, cụm từ này để chỉ chung những người sống ở Vương quốc Anh (Great Britain hoặc Uk).

(Phần này có nhiều đọc giả dễ bị rối, để làm rõ sự khác nhau giữa các tên: Anh, Scotland, xứ Wales, Great Britain và UK hãy xem bài biết sau đây)

Tất cả mọi người ở Vương quốc Anh đều có quốc tịch Vương quốc Anh và được gọi là British. Nhưng nếu nói chi tiết hơn, họ thuộc các dân tộc khác nhau.

Anh chỉ là một trong bốn nước thuộc Vương quốc Anh (Scotland, Anh, xứ WalesBắc Ireland). Người Scotland ( gọi là Scottish), người Bắc Ireland (Irish), người xứ Wales (Welsh) và người Anh (English).

Có nhiều sự khác biệt giữa những người sống ở bốn nước vương quốc Anh. Điều này là do các nhóm người khác nhau có khuynh hướng phát triển phong tục và cách sống của riêng mình.

Hầu hết những người da trắng sinh ra ở vương quốc Anh, mặc dù là công dân vương quốc Anh, nhưng họ không gọi mình là người vương quốc Anh mà thích biểu lộ bản sắc dân tộc của họ và gọi mình là English, Scottish, Welsh hay Irish.

Xem thêm: Con người và xã hội Vương quốc Anh

Anh

Những người sinh ra ở nước Anh được gọi là English hoặc British và có thể nói rằng họ sống ở England, Great Britain hoặc UK. Hầu hết mọi người ở Anh có xu hướng nói họ là British hơn là English.

Các từ lóng tiếng đôi khi được sử dụng cho tiếng Anh bao gồm “Sassenachs” (từ tiếng Scots Gaelic), “Limeys” (liên quan đến trái cây có múi chở trên tàu thuyền của Anh để ngăn ngừa bệnh scobat) và “Pom / Pommy” (dùng cho người Anh ở Úc và New Zealand).

Scotland

Những người sinh ra ở Scotland được gọi là người Scottish hoặc British và có thể nói rằng họ sống ở Scotland, Great Britain hoặc UK. Hầu hết mọi người ở Scotland đều nói họ là Scottish chứ không phải là British.

Wales

Những người sinh ra ở xứ Wales được gọi là người Welsh hoặc British và có thể nói rằng họ sống ở xứ Wales, Great Britain hoặc UK. Hầu hết mọi người ở xứ Wales sẽ nói họ là Welsh chứ không phải là British.